Monday, 3 February 2014

Perkara Asas Untuk MengaitTeks : Azian Hamid
Foto : Azian Hamid

Perkara asas yang anda perlu tahu : -

1.     Simbol / Singkatan – contohnya seperti ch / sc / dc / hdc / htr / tr / dtr / sl st
        
             => ch – Chain
             => sc – Single Crochet
             => dc – Double Crochet
             => hdc – Half Double Crochet
             => htr – Half Double Crochet
             => tr – Single Crochet
             =>  dtr – Single Crochet
             => sl st - Slip Stitch

 
  
2.  Arahan – Kita perlu memahami setiap simbol / singkatan pada arahan tersebut


3.  Diagram / Paten  – Untuk mengait sesuatu barangan kadangkala kita memerlukan diagram / paten. Jika kita memahami setiap simbol / singkatan bagi bacaan diagram / paten tersebut ianya akan memudahkan kita membaca paten tersebut dan seterusnya mengait paten  tersebut.


 Selamat mencuba.

No comments:

Post a Comment